Beredskapsøvelse

Heli-Team gjennomfører en beredskapsøvelse.

Hjemmesiden er snart tilbake med normal funksjonalitet.