Sikkerhetspris 2014

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2015.    Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

12/12-2014 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 3. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

  • De er tidlig ute med å bestille
  • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
  • De er meget dyktige på å gi oss gode tilbakemeldinger på lokalt vær og flyforhold
  • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
  • De viser tydelig at de har fokus på sikkerhet, spesielt ved opplæring av nye egne ansatte.
  • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
  • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2014 – Vinneren er: Prestjord Maskin