Sikkerhetspris 2013

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i januar 2014. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

14/12-2013 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 2. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

  • De har fulgt Heli-Team i snart 20 år, og vi har blitt godt «samkjørt».
  • Prisvinneren har i flere år vært med på å videreutdanne pilotene i Heli Team.
  • Selskapet har stort fokus på sikkerhet ved krevende jobber, og avviker aldri fra å gjøre sikker jobbanalyse (SJA) sammen med oss før operasjonene tar til.
  • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
  • De ansatte er flinke til å beholde roen i alle situasjoner. Dette smitter over på piloten.
  • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
  • Prisvinneren er et selskap med yrkesstolthet, og er et foregangselskap innen sitt fagfelt i Norge.

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2013 – Vinneren er: AnTech AS.