Sikkerhetspris 2015

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2016. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

11/12-2015 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 4. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De er tidlig ute med å bestille
 • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
 • De viser at de har stor forståelse for pilot og helikopters begrensninger, men finner alltid en løsning ved å forstå viktigheten i å jobbe som et team.
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De viser at de er proaktive, spesielt ved opplæring av nytt personell.
 • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis
 • De løser feilsøking og feilretting i dårlig vær på en meget profesjonell måte.

 

Vinneren av Heli-Team AS sin sikkerhetspris 2015 er Statnett SF

Sikkerhetspris 2014

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i 2015.    Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

12/12-2014 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 3. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De er tidlig ute med å bestille
 • De er meget dyktige på planlegging av vekt og antall hiv, noe som er viktig både i ‘’høysesong’’ og mørketid for å forhindre stress
 • De er meget dyktige på å gi oss gode tilbakemeldinger på lokalt vær og flyforhold
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De viser tydelig at de har fokus på sikkerhet, spesielt ved opplæring av nye egne ansatte.
 • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
 • De løser avanserte lastejobber på et eksemplarisk vis

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2014 – Vinneren er: Prestjord Maskin

Sikkerhetspris 2013

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i januar 2014. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

14/12-2013 ble Heli-Teams sikkerhetspris delt ut for 2. gang, og er nå etablert som en årlig tradisjon. Om årets prisvinner kan nevnes:

 • De har fulgt Heli-Team i snart 20 år, og vi har blitt godt «samkjørt».
 • Prisvinneren har i flere år vært med på å videreutdanne pilotene i Heli Team.
 • Selskapet har stort fokus på sikkerhet ved krevende jobber, og avviker aldri fra å gjøre sikker jobbanalyse (SJA) sammen med oss før operasjonene tar til.
 • Radiobruken er aktiv, med kortfattet og nyttig informasjon.
 • De ansatte er flinke til å beholde roen i alle situasjoner. Dette smitter over på piloten.
 • Vi opplever selskapets medarbeidere å alltid være positive og løsningsorienterte.
 • Prisvinneren er et selskap med yrkesstolthet, og er et foregangselskap innen sitt fagfelt i Norge.

 

Heli-Team gratulerer vinneren av sikkerhetsprisen for 2013 – Vinneren er: AnTech AS.

Sikkerhetspris 2012

Heli-Team AS har over flere år gjennomført årlige sikkerhetskurs for våre kunder, noe vi også vil gjennomføre i januar 2013. Vi har hatt stor pågang på kurs de siste par årene, og begynner å se resultatet av dette gjennom tryggere gjennomførte jobber ute i felten.

I år vil vi for første gang i historien markere dette gjennom å kåre det selskapet som har vist størst evne til å fokusere på sikkerhet ved helikopteroperasjoner sammen med oss.

Årets sikkerhetspris ble fredag 14/12-2012 delt ut til Lofotkraft AS. Vi gratulerer!